2018年08月13日

Vol.13-小型賽車(Go-Kart)

26685491_10214453618112341_8257463010976776345_o

 

 

一連好幾集我們都介紹了不少跟”大車”相關的資訊(真相係90%以上),今集我們Jay C & Chris決定帶大家進入小型賽車”Go-Kart”的世界。Go-Kart可以算得上是絕大部分職業賽車手的起步點,他們多是由五,六歲就開始接觸Go-Kart然後七歲左右就開始參加當地的一些聯賽(注意:每個國家對最低年齡限制都有不同)。不少Formula One的車手在小時候已經是認識的,有些更是好朋友,另外不少車隊也會在各國的Go-Kart比賽裡尋找一些有潛質的年輕車手。大家都相當熟識的兩大車神,Michael Schumacher和已故車手Ayrton Senna都是玩Go-Kart出身的,現屆F1榜首的Lewis Hamilton跟F1退役車手Nico Rosberg更是在Go-Kart上的同期競爭對手。當然由Go-Kart到Formula One是有一段長距離,先不討論他們中間有多少個categories,就算是Go-Kart也有分好幾種。以下有二衝程100cc及電Kart的短片:

 

 

 

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=lqO33xDiM4U

 

 

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=RHRhJF0eeLA&t=24s

 

 

一般我們能夠接觸到的通常都是汽油推動的二衝程及四衝程和全電動的Go-Kart,而一般地區及國際性賽事裡使用的都是二衝程125cc的Go-kart。由於世界各地的環保條例越來越嚴謹的關係,能夠”買散飛”玩二衝程Go-Kart的地方已經買少見少,一般都已經轉用四衝程的Go-Kart甚至乎是電動Go-Kart。多數地方二衝程Go-Kart都是”私人車”或是車隊所擁有,但在中國還有不少賽車場有二衝程Go-Kart供出租給一般市民”買散飛”玩。

 

13653211_10153957777404317_997082848448596446_o

Photo 23-7-18, 21 15 52Photo 23-7-18, 21 15 53 (2)Photo 23-7-18, 21 15 53 (1)

 

 

另外二衝程亦有分以下幾種:

60/80cc-大約6-8匹馬力

100cc-大約11-16匹馬力

125cc-大約24-28匹馬力

Shifter Kart(暫時先不討論)

 

一般Go-Kart的車架(Chassis)都是帶有一定彈性,皆因Go-Kart是沒有避震機的,所以車架亦需要充當避震機的角色。在不同的天氣及路面狀況下,車架的軟硬度亦需要有所轉變。在乾地上較硬的車架通常會成主流選擇,而在濕地上由於欠缺抓地力的關係,較軟的車架會有更好的表現。剎車方面有別於一般汽車的前後剎車系統,一般Go-Kart的剎車都只在後車軸。雖然某幾個類別的Go-Kart在前車軸也有剎車系統,但並沒有那麼普及。

 

 

DJI_0009.MP4_snapshot_00.05_[2018.08.13_19.29.39]DJI_0002.MP4_snapshot_00.02_[2018.08.13_19.26.55]

DJI_0001.MP4_snapshot_00.19_[2018.08.13_19.30.23]DJI_0001.MP4_snapshot_00.30_[2018.08.13_19.30.41]

 

 

相信有好多人對電動Go-Kart(以下簡稱”電Kart”)存有好大的疑問,亦認為缺少了汽油味道的Go-Kart根本不是Go-Kart,甚至覺得花時間去了解也沒甚麼意思,情況其實同Formula-E相差無幾。雖然電Kart在大家眼中可能沒有傳統Go-Kart那麼吸引,同時由於電池的關係,車身重量相比起來會高出不少, 而由於電池容量有限的關係,一般電Kart在充電後亦只能行走20分鐘左右,但他們也有其過人之處。有別於一般傳統Go-Kart,引擎需要到達一定轉數才能發揮其扭力,而由於電Kart是採用摩打來推動,所以長期可以維持100%扭力。在長期100%扭力的情況下,車手在重量上的差別對其加速的影響會相對較少,換言之較為”輕磅”的車手在重量上的優勢亦會減少。

 

1498225388

 

如果大家負擔不起玩車的巨大消費的話,但又難以抗拒玩車的引誘的話,不防可以一試踏入Go-Kart的世界。初開始的時候可以參加一些車會舉辦的賽事,但由於始終是出租Go-Kart的關係,所以不同的Kart在性能,輪胎磨損程度,剎車的反應及Alignment各方面亦有所不同。大家亦可以選擇購買自己的Go-Kart並在小型賽車場裡租一個倉來擺放,雖然Go-Kart無論在輪胎,零件及改裝方面的消費亦遠比”大車”為低,但不要忘記其基本消費。例如引擎,車架,倉租,技師工資及輪胎等消耗品,建議大家可以先參車會舉辦的賽事,測試一下自己對Go-Kart有多大的興趣,然後再作有關決定。

 

 

Chris

Jay C & Chris

FB: http://www.facebook.com/jaycnchris

Instagram: chris.ctw

 

 

 

 

Read More
2018年07月23日

Vol.12-“無Grip啊喂~”

grip 1

 

Vol.12-“無Grip啊喂~”

 

上集跟大家分享了一些去賽車場需要準備及留意的事項,相信各位亦想知道怎樣才能做出更好的成績,把圈速縮短。現在先不作任何有關駕駛技術層面的討論,我們將會和大家一齊探討一下抓地力”Grip”這項重要元素。相信大家對推頭”Understeer”和甩尾”Oversteer”這兩個賽車常用詞一點都不感到陌生,但導致推頭和甩尾的原因是甚麼?另外又有甚麼方法解決這些問題呢?

 

上文Vol.11-Track Day的準備

http://blog.menclub.hk/jaynchris/2018/06/08/vol11

 

“空穴來風,事必有因”在探討解決辦法之前我們先要了解其來源,導致推頭或甩尾的原因可以說得上是數之不盡,由輪胎的選擇,避震機設定,四輪定位設定到駕駛技術及模式等等都可能是當中的一個原因,但如果要用幾個字來概括的話,那會是抓地力不足俗稱”唔夠Grip啊”。

以下是三項因素會對抓地力有所影響:

 

-輪胎與路面之間的磨擦系數
-輪胎與路面的接觸面面積
-輪胎所受的垂直負重

 

輪胎與路面之間的磨擦系數:

 

首先輪胎的軟硬度會對抓地力的多少有好大的影響,越軟的輪胎所能提供的抓地力會越高,但其耐久度亦相對較少,所以有留意F1的各位會看到各車隊對輪胎的選擇有不同的取向。另外賽道表面的狀態也是其一大因素,試舉例:如果該賽道剛舉辦完F1的話,由於賽道表面(特別是Racing Line上)還堆積著很多較軟的胎膠,所以抓地力會大大提高。相反如果剛舉辦完的是一些懷舊車輛的車聚的話,那麼賽道表面多會有一些殘留著的油而導致抓地力有所下降。

 

輪胎與路面的接觸面面積:

 

輪胎與路面的接觸面越大,抓地力亦會相應越高,所以為求把接觸面擴大很多人都會用闊一點的輪胎,從而增加抓地力。雖然闊的輪胎能夠增加抓地力,但同時亦可能會引申至轉向靈敏度下降的問題,一切都需要取其平衡。

 

輪胎所受的垂直負重:

 

壓在輪胎上的垂直負重越高(E.g.車身重量),輪胎壓在路面上的力量越大,相應的抓地力亦會增加。這並不代表大家應該把車身重量增加,因為這絕對會在加/減速及過彎時為大家帶來負,面影響。那有甚麼辦法可以增加垂直負重而又不太影響車身整體重量,答案就是空氣力學”Aerodynamic”。速度x空氣所提供的下墜力會把輪胎緊緊的壓在路面上,抓地力會因而有所提升,所以車輛在過彎時的極限速度及剎車的表現亦會提高。

 

大家都應該明白如果去得太盡的話,輪胎超過它的負荷,是很容易發生意外的,那我們怎樣才能用盡輪胎能夠提供的抓地力而又不超過它的極限呢?首先大家需要明白抓地力的極限不是一條線,不是超過了那條線的話車輛就會失控。其實在失控與抓地力極限之間是有一個緩衝區,只要軚盤及腳踏的控制夠流暢的話,在踏入緩衝區後,輪胎及車輛會有各種不同的警告或提示讓車手知道抓地力已經到達甚至超過極限了。如果我們選擇無視這些警告的話,那麼失控可以說是避免不了。所以我們應該循步漸進,把每次過彎的速度逐少逐的提高(同一個彎),剎車亦如是,把剎車點遂少地推遲,直至輪胎及車輛的反應開始變得不尋常(那就是輕微超過極限的時候)。

 

 

grip

 

Traction Circle:

 

要了解輪胎能提供的直向及橫向抓地力,首先大家先要知道甚麼是Traction Circle。請看上圖,Traction Circle是一個圓形(廢話-_-“),圈內的範圍代表著輪胎在各方向所能提供的抓地力,而邊緣就是抓地力的極限,黃色的圓點就代表抓地力的運用程度。輪胎打滑的情況只會在當大家超出圈內範圍時出現,若輪胎的運用一直維持在圈內的話,那麼打滑的情況是不會出現的。當車輛處於靜止的狀態下,圓點就會處於圈的中間(沒有運用任何抓地力)。

 

TC - mid

 

 

以下是在不同的情況下圓點在圈內的位置。

 

TC - brakeTC - acc

 

TC - leftTC - right

 

 

一般職業車手都可以在剎車,加速及過彎等情況下都能夠用上近乎100%的抓地力(黃點應該會長時間處於圈的邊緣或中線上的任何一點)。理論上十分簡單,但”講比起實際行動來得容易”因為同時間除了軚盤外剎車及油門的操控也亦需要作出配合。

舉例說明:當抓地力全用在加速時,若在此上再加上轉向的話,輪軚會超出其負荷導致出現打滑的情況。請留意下圖。

 

TC - over

 

例子二: 全力剎車時,抓地力的運用會像下面左圖一樣,可以清楚看到黃點已經在Traction Circle的邊緣,代表著抓地力已經到了極限,若在這時加上轉向,別會導致輪胎出現打滑。所以在加入轉向都同時,剎車亦需要放輕,轉向輸入越多,剎車便要越輕,為求抓地力的運用能達到下面右圖一樣。

 

TC - brakeTC - mix

 

另外本文亦提到輪胎所受的垂直負重對抓地力會有所影響,以下將會為大家講解一下這些影響會以甚麼方式在Traction Circle裡表現出來。

首先我們先假設以下幾項要點:

 

-車輛的前後左右的重量分佈是均等的
-前後的輪胎是同樣的尺寸及物料,就連磨損程度亦一樣(完全一樣的輪胎)
-路面狀況良好及平坦

 

每一個輪胎都有自己的Traction Circle,所以車輛的抓地力是應該以下圖的方式的來表達。車輛處於靜止的狀態時,四個Traction Circle的大小都一樣,而較輕的車輛Traction Circle的面積會較為細。

剎車時,車輛的重心會向前偏移,令前輪的抓地力提高。同時後輪的負重會變輕,抓地力亦會因而減少。因為重心轉移的關係,前輪的Traction Circle會變大,而後輪的會縮少。相反車輛加速時重心會偏向後,前輪的部分負重會轉移到後輪,令後輪抓地力提高而前輪的會減少,Traction Circle的變動亦會跟先前的相反。

 

過彎時四個Traction Circle的變動是怎樣的呢?!

以下希望大家可以聯想一下平常剎車過彎時的過程及車身重心轉移的次序:

 

-全力剎車(重心往前傾)
-加入轉向及放輕剎車(重心往前及外傾)
-開始加速及調整轉向角度(重心往後及外傾)
-車身垂直及全力加速(重心往後傾)

 

情況有如下圖:

 

entering cornercorner 1

corner 2exiting corner

 

訓練出長時間能夠運用著近乎100%抓地力的技術及車感並不是一朝一夕的事情,擁有此技術的車手都一定經過長期的訓練,反覆的練習再加上他們對各理論的了解才能達到這境界。在反覆練習的過程上失敗可以說得上是家常便飯,但希望大家不要灰心亦千萬別操之過急,要逐少逐少的去嘗試,這樣才能避免意外的發生。另外本人特別不建議大家在山路上練習,皆因山路過於狹窄,沒有多少給車手出錯的空間,路面狀況亦不太理想(特別是凹凸不平的地方太多),容易出現一些意料之外的因素而導致意外。

 

希望大家事事小心。

 

***如有任何問題,歡迎隨時Facebook message我地同時我地亦歡迎一切於理性討論***

 

 

Chris

Jay C & Chris

FB: http://www.facebook.com/jaycnchris

Instagram: chris.ctw

 

 

 

 

Read More
2018年06月08日

Vol.11-Track Day的準備

31693259_1848172945234173_1383843578077249536_o

 

一連數集跟大家分享了輪胎,避震機及四輪定位調教的經驗和心得,希望能夠幫到大家(大家可以按以下的URL重溫一下之前的post)。較早時間有朋友問我”落場”前有甚麼需要準備及當天有甚麼要事情需要特別注意,所以今集決定帶大家去到賽車場了解一下。難得去到賽車場相信大家都會好想”鬥車”,可惜今次只是一個普通的Track Day,能夠做的就只是給大家練習,試圈速,跟朋友一起在賽道上進行”非競技式飛馳”,或車輛及調教進行測試。

 

輪胎: Vol.6-最重要的改裝
http://blog.menclub.hk/jaynchris/2017/11/18/vol-6-最重要的改裝/

 

通常出發到賽車場前一星期左右,首先會檢查車輛及各機件的狀況,當然並不是每一樣機件都能夠檢查得到,但我們盡力吧(強如車神拓海都會因為機件故障而導致意外,所以大家不要忽略檢查機件)。同時亦建議大家更換各機油,E.g.偈油,剎車油,波箱油及Diff油。亦曾有朋友因為沒有更換波箱油在高轉下入不了三檔,在賽道上全程只能用二檔及四檔,試問如果難得有機會去賽車場但因為這些小事情而不能盡興,會是多麼的無奈呢。如果大家近期沒有做四輪定位的話,請也花點時間及金錢去做一次。就算車輛能夠直駛但那並不代表車輪沒有偏離,過彎時可能完全是另一回事。如果需要調教車身高低的話,請先調教後再作四輪定位。

 

四輪定位: Vol.9-Alignment(四輪定位)
http://blog.menclub.hk/jaynchris/2018/04/07/vol-9-alignment/

 

 

Photo 4-5-18, 17 43 15

 

另外剎車皮跟剎車碟方面大家亦需要留意它們的厚度是否足夠,太薄的話請務必更換,畢竟在賽車場上剎車是非常重要的一環。相信大家都見過不少因為剎車系統故障或收制不及所發生的意外(Ferrari都會無Brake啦,更何況係街車),當然我們不能排除車手技術及輪胎狀況對剎車的影響。

 

Photo 4-5-18, 15 50 10Photo 4-5-18, 15 43 43

 

到達賽車場後第一件事會是驗車,大家要確保將車輛中所有的雜物移除包括後備輪胎,車輛沒有出現任何漏油的狀況,電池及intake都是穩固的,還有一樣很重要的就是要檢查所有wheel nuts有否鬆脫(看似都是基本動作,但總會有人會忘記以上的事項)。驗車後大家可以開始調教一下輪胎壓力及避震機,不同種類的輪胎有他們自己的最佳胎壓(熱胎)。基本上輪胎的tyre wall越軟,所需的胎壓也越高。避震機方面如果大家沒有頭緒的話可以先從原廠設定開始,每次調教一項設定慢慢的去試。

 

避震機: Vol.7-避震的調教
http://blog.menclub.hk/jaynchris/2017/12/12/vol-7-避震的調校/

 

Photo 29-4-18, 10 20 08Photo 29-4-18, 09 56 21

 


經過第一節的飛馳,回到Pit lane後大家應要注意以下幾樣事情:

 

-Hand Brake
-檢查胎壓
-檢查輪胎狀況
-調教避震機
-檢查”偈油”

 

Hand Brake-一般人道路使用者習慣,停車後會拉hand brake,但經過一輪不停重覆的重剎車後,剎車碟會處於一個高溫的狀態。如果這個時候Hand Brake處於長期壓迫著剎車碟的情況下,剎車碟有可能會因而變形。

 

檢查胎壓-由於在賽道上高速行駛,過彎及重剎車,輪胎的溫度會升高而胎壓亦會因而變高。建議大家檢查胎壓並根據當時情況而作出適當的調整。Semi Slick俗稱”R胎”視乎天氣及溫度而定熱胎的胎壓通常會設定於28-32 psi之間,而一般街道上常用輪胎的胎壓則會在這之上。

 

Photo 29-4-18, 10 56 49

 

檢查輪胎狀況-輪胎的狀況可以為我們提供很多有用的資訊,E.g.:避震的設定,胎壓及四輪定位等設定是否正確或有沒有進步的空間。如果大家有儀器可以檢查輪胎表面不同部分的溫度,那得到的資訊會更多,調教各項設定也可以更加精確。(由輪胎不平均的磨蝕程度可見,我們在某部分的設定上有不足之處。)

 

Photo 6-5-18, 17 20 03Photo 29-4-18, 16 25 23

 

調教避震機-根據輪胎,車輛動向及車手(通常是自己)所提供的資訊,我們可以考慮作出一些避震機的調教令車輛在賽道上更加穩定。避震機的設定完全在乎於車手自己的喜好及個人Style,沒有絕對的對與錯。

 

Photo 29-4-18, 10 58 36

 

檢查”偈油”-不同的車輛或多或少都有可能有”燒偈油”的情況發生,為確保一切正常我們最好亦檢查一下”偈油”是否足夠,相信大家亦不想因為”偈油”不夠而導致”爆偈”吧。如果”燒偈油”的情況嚴重的話,建議大家盡快把車輛交給技師詳細檢查一下。(個人認為沒需要每節完結後都檢查”偈油”,可以每數節檢查一次。)

 

Photo 29-4-18, 09 59 31Photo 29-4-18, 10 00 10

 

然後就好似大家看歌詞一樣
Repeat* x 10000

 

大家可能會發現準備功夫所花的時間遠遠比在賽道上行駛的時間多幾倍,但老實說”最好準備未必迎接到最好結果,但係無準備就一定唔有成果”。
以下是我們當日進行測試的其中兩個圈,希望大家Enjoy.

 

 

 

Youtube: https://youtu.be/RQA6399PlPs

 

 

封面相片來源:Watson Media

 

Chris

Jay C & Chris

 

FB: http://www.facebook.com/jaycnchris

Instagram: chris.ctw

Read More
2018年05月29日

番外篇-”改裝”Lotus Elise

 

 

Photo 29-5-18, 13 42 45

 

 

改車可以去到幾盡?!
今日係Facebook見到一個Lotus群組入面其中一個post,吸引程度相達十級,所以忍唔住要同大家分享一下。
相信大家都知道Lotus基本上係一架原裝車就可以攞落場玩既Sport Car,可能有人會問買架Lotus返嚟仲有咩好改呢?但係玩開改裝車既人,無論你比架咩車佢,佢都係會改(有可能改得好誇張添)。

 

成日都有人話改車係無極限,但係問心有幾多人會花幾年時間既精神同心血去改一架車?!香港人生活節奏好快,換野既速度更加唔洗講啦,講緊係幾年時間喎,老實講分分鐘車都換咗幾部。以下宜位車主既堅持同耐性絕對值得大家敬佩同尊重,佢將自己架Lotus Elise斬開咗一半,重新設計同製造後半部分既車架(比原裝長20寸,闊14寸),然後再放一台5000cc BMW  V10入去。
成個Project到宜家為止已經用咗3年時間,雖然仲未完成,但係車主相信大概需要幾個月時間左右就可以搞掂。馬力同扭力方面暫時係一個迷,因為架車仲未完成。唔計車價車主暫時洗咗$72,000(相信係美金),由於好多部分都係車主自己落手落腳整,所以人工方面洗既錢唔多。

 

唔講咁多住,比大家睇下d相先。

 

Photo 29-5-18, 13 42 04

Photo 29-5-18, 13 42 05

Photo 29-5-18, 13 42 18

Photo 29-5-18, 13 42 07

Photo 29-5-18, 13 42 10

Photo 29-5-18, 13 42 14

Photo 29-5-18, 13 42 12

Photo 29-5-18, 13 42 36

Photo 29-5-18, 13 42 54

Photo 29-5-18, 13 42 51

Photo 29-5-18, 13 42 42

Photo 29-5-18, 13 43 10

Photo 29-5-18, 13 43 06

 

一切圖片及資料來源:https://www.facebook.com/Monivetti/

 

 

Chris @ Jay C & Chris

FB: http://www.facebook.com/jaycnchris

Instagram: chris.ctw

Read More
2018年05月23日

Vol.10-GT Sport序章

一連三集特別篇 – 跑車浪漫旅GT Sport

 

小編Jay一連三集會同大家由現實去到虛擬。

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.11

 

喜歡車既朋友相信好多,近年對賽車產生興趣,想盡方法想親身跳上賽車,走上賽道一嘗賽車手滋味既朋友更加之多。

但要正式走上賽車手之路,首先第一步係要考取國際汽聯(下稱FIA) 認可既地區賽車証(Regional Race License),方可有參加由地區舉辦既大型賽車節中既賽事。當達到一定成績/完成特定條件後,可嘗試申請國際賽車証(International race license), 當地賽車總會經過資格審查後,向合資格車手發出 ‘國際賽車証’,方可擁有參加當地以外舉辦既公開賽事基本資格。當然賽車証中亦有細分高低級別,詳情留待日後再出文詳細介紹。

 

 

講左咁多關於賽車証既野,大家肯定問,關咩事呀!唔係講打機,講GT咖咩?

先唔好急住大家,當然有原因。

小編Jay唔想寫d普通野,好似遊戲基本簡介,車種介紹等等,因為呢d大家可以睇番岩岩出隻GT Sport個陣大把game書youtuber 已經講過。

咁你到底想講咩呀咁?無錯!FIA系列賽!

我肯定香港game書一定無詳細講過,香港YouTuber 都無人開live加後製FIA賽事精華。咁不如我做。所以YouTube新頻道即將開始,不久我地Jay C & Chris會再做好D比大家,上載GTsport比賽精華,落場車內視頻,自駕遊精華 及 改裝技術等等,請多多支持!

 

第一章 – GT x 國際汽聯 (FIA) 認可虛擬賽事簡介

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10 (4)

 

GT唔算得上最專業,更有好多賽車模擬器用家強調GT根本唔係sim, 係垃圾。我地先放下成見,否則你再睇都無意思,係咪?

 

無可否認,GT的確係全世界最普及既賽車遊戲, 多謝因爲係PlayStation獨佔遊戲,GT登記玩家總數高達數百萬, 當中有好多高手,亦同Sim界最Pro既iRacing、Raceroom等,一樣好多現實既賽車手都仲有係屋企用GT練習同比賽。

 

擁有一個良好平台,擁有足夠玩家,如果再加埋有合理級數評核,基本上就同真實賽車証一樣,公平地令技術相近既車手放係一場比賽。

GT Sport利用DR(Driver’s Rating – 車手評級)同SR(Sportsmanship Rating-體育精神評級) 兩種評估系統幫數百萬位車手分等級。

 

咁點分呀?

 

首先,係Open Lobby大廳玩係唔會有關係,必須參與Sport mode公開賽大廳比賽先會開始對你進行評估。

包括每日賽事A,B,C (Daily Race)及FIA國家杯,FIA車廠杯。

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.11 (1)


DR(Driver’s Rating 車手評級)

細分A+, A至E 6個級別,好簡單, 比賽成績優異,盡量在每場比賽中得到前列位置,累積起來系統會為玩家級別自動提升!

首5場賽事不會計算,預設DR值為E(最低)。*如下圖示*

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10 (6)

 

目標係成為一等車手,評級上限為A+, 數值為50000-75000。呢個級別既小編相信90%以上都係有實力既玩家。

相反,如果水準經常大起大落,不穩定發揮,大意犯錯導致經常尾車群完成賽事,級別可以坐過山車咁變回較低既級別,所以同讀書考試一樣,‘請槍’ 做功課係無用咖,一到考試便知龍與鳳,最實際就係參考叻既同學d 快圈重播,留意油門/迫力控制,努力溫書,打好基礎往往係最有效既學習方法。

相反,經常投訴,抱怨,細想一下大多數問題都係出於自己,反省且盡力避免重覆犯錯係好重要,大部份成功既車手都係識自我檢討先會再進化,不論圈速/排名/技術都會更上一層樓!

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10 (1)

 

SR(Sportsmanship Rating 體育精神評級)

亦細分6級,高至低 S-E級。

開始首5場所有玩家預設SR值為B。

S級對小編黎講係基本要求,因為真正賽車比遊戲更高要求,撞車意外/閘車/推撞/不君子行為等等,現實係絕對不容許發生,必須盡量避免,車手與車手間需要公平競爭。

畢竟始終係遊戲,盡能力減少錯誤/意外,有穩定性下比賽,保持無碰撞,SR值一般黎講每個Checkpoint都會計算為增加,保持上限99應該唔難。

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10 (7)

 

**順帶一提** 即使你手車係好勁,但唔夠車品,意思指DR係A+, 但SR 唔係滿點99,即使係S級,98只係差1分咁少,系統都係唔會將你分配至同最高級別車手一齊進賽!!

呢個制度雖然仲未最完善,但肯定,體育精神係賽車運動係絕對絕對必要,無藉口!大家必須明白DR/SR系統意義先值得進行GT FIA賽事,否則必定不能融入箇中樂趣。

 

 

講左咁耐,食主菜。

GT FIA分開兩場,分別為:

- 國家杯(GT Nations Cup)

- 車廠杯(GT Manufacturers cup)

暫時賽季一個月內會進行8場比賽,最高4場得分總合為最後分數。

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10 (5)

 

先介紹國家杯(GT Nations Cup)

顧名思義,以玩家本身登記既國藉作賽。

最新暫時測試賽季階段既FIA賽程為逢星期三及星期六,7點至11點共5場,玩家可按自己時間許可參與其中一個時間入場。

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10

 

目標:

背著自己國家既旗,當然應該盡可能為自己代表既國家跑出好成績!

成為該國藉最快數位選手,可代表自己國家同其他地區最快既車手爭奪最快車手名堂。

估計不久‘正式賽季’開始之後,相信唔止單單名堂咁簡單,聯同得FIA個名搞,取得賽車証/參加現場既世界選手賽絕對唔係發夢,更有可能被選為現實GT3車手!

 

WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.24.10 (3)

 

車廠杯(GT Manufacturers cup

其實同國家杯玩法大同小異,但其實更要大家去認真思考!點解咁講?

大家玩開都知咩車快d, 咩車好渣d, 邊部省油d等等,但總總優勢唔代表對你有利!

事實係GT唔想大家玩極都係個幾間車廠,變左頭D舊時全部DC2/GC8V,灣岸就全部EVO8/R32 。

有快車就更係有比較低競賽力既車廠,為左解決呢個問題,造就左車廠杯既出現!

渣較弱既車唔代表你輸!

非正式統計,由於8成人都係為勝利,所以用最強既車廠 (直至現時,凌志/豐田/三菱可以話係最吸引,GT3/GT4級別都比較強)

但其實車廠杯係點玩法?

Top24最終舞台: 每間廠會選出最快2位車手代表參賽,換言之,

就算你用VW/林寶/現代,可能你未必名列前茅,但可能你能夠成為該車廠最高分既車手!!意思指,仍然可以作為代表參加最高級別既比賽。

假以時日,可能練得一身好武功,成為GT既拓海,渣住部垃圾鍊低人地部Evolution!

話唔定,現實車廠可能因為咁,比機會該廠最快既玩家一試廠車既滋味!!

 

以下係小編Jay既比賽錄影,請大家有心理準備,因為條片真係有D長。

Qualify @ 08:30

Race @ 21:19

 

 

Youtube: https://youtu.be/3O-5YnhOSwk

 

總結:

宜家呢個年代,遊戲唔再係玩玩下,係真正既渠道同世界接軌!FIA 都公認,邊個話打機無出色?

仲唔快D係遊戲中學習,仲係食古不化,話無Gforce, 話身體感受唔到千種藉口?唔好奇怪點解有偏見既你會有日係賽車場上,唔夠一個後生既鬥呀鬥呀鬥呀……

今時今日,世界舞台上包括F1,WTCR,rallycross,superGT,V8 supercar,WRC 等等 (一級車手後生到F1 既MaX Verstappen, WTCR 既老前輩級車手Gabriele Tarquini)都一定係不斷透過模擬器/賽車遊戲去加強眼睛直接交訊息俾身體,繼而作出反應!

因為透過眼睛係最快,用身體去感受再反應,現在黎講,已經太遲!

香港人係缺乏政府係賽車運動上既支持,本土無場地,上內地價錢賽車場租車練習唔算便宜,所以透過模擬器/賽車遊戲係最直接,係可以每日都做既鍛練。如果兩者相輔相成,當然係最理想既做法!!

 

小編既GT Sport 帳號 (PSN):JayM969

YouTube GT Sport FIA 直播帳號: JayM969

 

多謝各位支持,第二集待續。

 

last one

 

 

Jay C @ Jay C & Chris

FB: http://www.facebook.com/jaycnchris

Instagram: jayevo.6

 

 

Read More