2014/04/24

HICT 動作示範 4 – Crunch (片)

今日終於有時間拍埋HICT嘅第4,5,6個動作Crunch、Step up onto chair同Squat喇~

604074_608270939256605_1100733902_n

拍片之前梗係嘆返杯咖啡醒吓神先啦

10298098_623413344409031_3531685589339031504_o

Crunch去片!!

 

**想知更多體適能資訊可到我的Facebook Page “高級私人教練 Jerry Liu”,多謝支持!!

場地:Jerry Liu’s Fitness Studio
預約電話:5578 0443

COMMENT