2016/02/03

《T.F.S.F》

12647468_1101381129875115_1626008724620289727_n

新人進入大公司,其中一樣最難以適應的,應該就是那些用幾個英文字砌埋的內部簡稱,RM、MPHJ、OCBB、TRC…。這些簡稱的恐怖之處,在於超越了你的英文能力,聰明程度,總之你唔知,就係唔知。於是頭幾次參與會議,基本上至少有一半時間你係唔知佢地講乜的。

以前舊公司就曾經出現過3個同樣簡稱為RS的Project,不同部門口中的RS是不同意思的,而我們經常同不同部門合作,所以要問得好清楚。基本上若你玩嘢話「咁我叫班RS喺RS條片到提下有邊幾隻係RS啦!」都係成立的。

這些簡稱,表面上是用於方便溝通,實際上是用來營造自己人效果的團隊效應,外人聽唔明?我就係想其他人唔明。

當然,在殺氣騰騰的辦公室內,這些簡稱也可以是政治工具。

大會中,上司用盡簡稱與所有人溝通,最後才説這個project由新入職的你負責。你jot晒notes都唔知佢講乜,於是⋯

你懶醒,決定自己靠估攪掂,你死硬;

你問與你同級的同事,他有權在會中都是發緊夢,於是「指點」你一番後,出事了,隻鑊都是你揹;

你問上司(通常都只是一個中層),他就將那翻解説變成你欠他的人情。「傻仔/阿妹,等我教你啦…」(但其實明明讓你明白佢講乜,應該是他的基本責任)。自此,你就不自覺地地埋了他的邊。

點都死,應該點做?不想事情繼續發生,就拿出記事簿,任何時候聽到簡稱都Mark底,分散地在不同場合問不同的同事,有咁快得咁快學上手。

因為在辦公室裡,你第一年的工作表現如何,就決定了老細眼中你是一個怎樣的人。若因為這些害人的簡稱而影響你向別人展示獨立工作的能力,蝕底的,是你。

(圖片來源:電影《新紮師妹》 )

陳詠燊最新專欄結集《我們要錯過多少個 以為對的人 才知道什麼是對》,現已登陸各大書店。

‪#‎辦公室政治學‬

Book cover2 - S

COMMENT